AdEum, carnet de chants chrétiens > Kumbaya, my Lord

Kumbaya, my Lord

Populaire

Kumbaya, my Lord, Kumbaya !

Kumbaya, my Lord, Kumbaya !

Kumbaya, my Lord, Kumbaya !

Oh, Lord  Kumbaya !

 

Hear me crying, Lord, Kumbaya !

Hear me crying, Lord, Kumbaya !

Hear me crying, Lord, Kumbaya !

Oh, Lord ! Kumbaya !

 

Hear me singing, Lord, Kumbaya !

Hear me praying, Lord, Kumbaya !

Oh, I need you, Lord, Kumbaya !