AdEum, carnet de chants chrétiens > Alma Redemptóris Mater

Alma Redemptóris Mater

Du 1er dimanche de l’Avent au 2 février


Alma Redemptóris Mater,

quæ pérvia cæli pórta mánes, et stélla máris,

succúrre cadénti súrgere qui cúrat pópulo :

Tu quæ genuísti, natúra miránte,

túum sánctum Genitórem :

Virgo prius ac postérius,

Gabriélis ab óre súmens íllud Ave,

peccatórum miserére.